Warsztaty rozwijające umiejętności energetyczne wśród młodych dorosłych

3 marca w Krakowie odbyły się warsztaty podczas których omówione zostały zagadnienia związane ze zrównoważonym wykorzystaniem energii w kontekście edukacji i zwiększania kompetencji społeczeństwa w tym obszarze.

Co młodzi Polacy wiedzą o energetyce?

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród młodych dorosłych w Polsce, dotyczącego umiejętności energetycznych wyraźnie wskazują, że tylko niewielki odsetek osób ma wiedzę w tym obszarze. Podobnie wygląda sytuacja z innymi kwestiami, takimi jak: polityki krajowe związane z energetyką, czy koszty produkcji i wykorzystania zasobów energetycznych. Tymczasem zmiana nawyków związanych z wykorzystaniem energii jest kluczowym krokiem w walce ze zmianą klimatu. Dlatego też projekt EL-Practice, koordynowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC), skupia się na wzmacnianiu świadomości ekologicznej poprzez edukację nieformalną i budowanie potencjału bardziej świadomych ekologicznie obywateli. Uczestnikami warsztatów byli m.in.: przedstawiciele samorządów, Ekodoradcy oraz organizacje związane z ochroną klimatu.

LIFE dzieli się doświadczeniem

Na spotkaniu nie mogło także zabraknąć przedstawicieli Centrum Kompetencji projektu LIFE realizowanego przez Województwo Małopolskie. Interaktywne warsztaty pozwoliły przeanalizować, jaka wiedza jest najbardziej potrzebna do codziennego funkcjonowania gospodarstwa domowego w sposób zrównoważony. uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wpływać na świadomość i osobiste wybory konsumentów energii. Współpraca ekodoradców z lokalnymi społecznościami pozwala na ogólne określenie alfabetyzacji energetycznej. Dlatego tez ich udział w warsztatach był szczególnie cenny. Ich wiedza posłuży do opracowania interaktywnych kursów dla młodych dorosłych.

Interaktywny e-kurs będzie narzędziem do kształtowania pozytywnych zmian, co w sposób bezpośredni przełoży się na poprawienie efektywności wykorzystania energii.

W projekcie EL-Practice bierze udział 6 partnerów mających na celu współpracę w zakresie alfabetyzacji energetycznej. Celem projektu jest zapewnienie młodym ludziom odpowiedniej wiedzy, zdolności, umiejętności i pewności do wzięcia odpowiedzialności za swoje wybory życiowe oraz aktywnego zaangażowania w tworzenie zrównoważonego społeczeństwa. Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus+ i będzie realizowany w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2024 r.

Więcej o projekcie TUTAJ.