Warsztaty w Bratysławie dotyczące zanieczyszczenia powietrza

TAIEX Bratislava

Dyrektoriat DG NEAR Komisji Europejskiej i Słowackie Ministerstwo Środowiska zorganizowali międzynarodowy warsztat na temat zanieczyszczenia powietrza z ogrzewania mieszkań w ramach programu TAIEX (Technical assistance and Information Exchange) w dniach od 2 do 3 lipca 2018 w Bratysławie.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele 13 państw członkowskich UE (Słowacja, Czechy, Polska, Węgry, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Niemcy). Celem warsztatów było umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie skutecznych środków i dobrych praktyk mających na celu zmniejszenie emisji z ogrzewania mieszkań poprzez podejścia regulacyjne, zachęty, kampanie podnoszące świadomość i inne środki.

Wydarzenie było także okazją do prezentacji działań i efektów projektu LIFE-IP MALOPOLSKA. Jana Matejovičová ze Słowackiego Instytutu Hydrometeorologicznego przedstawiła inwentaryzację emisji zanieczyszczeń i regionalne modelowanie jakości powietrza przygotowane jako część projektu LIFE. Piotr Łyczko z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawił polskie doświadczenia i działania w pięciu obszarach:

  • Osiągnięcia i wyzwania w zakresie zmniejszenia emisji z ogrzewania mieszkań.
  • Promocja niskoemisyjnych kotłów i pieców.
  • Zachęty do wymiany wysokoemisyjnych kotłów i pieców.
  • Zmiana świadomości mieszkańców w celu zmniejszenia emisji ogrzewania mieszkań.
  • Kontrole domowych kotłów i pieców.

Poprawa jakości powietrza ma dla władz słowackich duże znaczenie. W warsztatach wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, a także innych instytucji: SHMI, Związku Słowackich Miast, organizacji pozarządowych oraz dostawcy gazu ziemnego. Bratysława będzie również gospodarzem kolejnego Europejskiego Forum Czystego Powietrza w 2019 roku.

Sprawdź: Szczegóły wydarzenia na stronie TAIEX