Wyjazd studyjny Ekodradców

Za nami kolejne działanie zrealizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

W dniach 25 – 26 września Małopolscy Ekodoradcy wzięli udział w wyjeździe studyjnym dla partnerów Projektu LIFE na Śląsk.

Można zaryzykować stwierdzenie, że aby skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza, w pierwszej kolejności należy poznać źródło problemu. Produktem ubocznym wydobycia węgla są odpady węglowe (m.in. muły i floty węglowe). Powszechnie wiadomo, że są one odpowiedzialne za występowanie zjawiska niskiej emisji tj. smogu. Z problemem tym boryka się zarówno Małopolska, jak również większość pozostałych obszarów w Polsce.

Stąd też, w pierwszym dniu wyjazdu Ekodoradcy poznali warunkami eksploatacji węgla kamiennego oraz historię górnictwa w Polsce. W tym dniu uczestnicy poznali tajniki nieczynnej kopalni węgla kamiennego Guido oraz sztolni Królowej Luizy w Zabrzu. Oba obiekty stanowią integralną część Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Podczas drugiego dnia wizyty Ekodoradcy zwiedzili Euro-Centrum w Katowicach. Park Naukowo-Technologiczny koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach.

Instruktorzy zaprezentowali uczestnikom szkolenia:

  • budynek pasywny nagrodzony przez Komisję Europejską nagrodą Greeen Buidling 2013 przyznawaną dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie,
  • Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych z pracowniami warsztatowymi kotłów małej mocy na paliwa stałe, pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji,
  • Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w stacjonarny symulator słoneczny do badania wydajności kolektorów słonecznych.

Celem wizyty studyjnej była przede wszystkim wymiana doświadczeń oraz implementacja dobrych praktyk w ramach działań realizowanych przez partnerów Projektu.

Wyjazd studyjny zorganizowany został w ramach realizacji działania „E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami” projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”/LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021.