Wymiana doświadczeń z projektem LIFE „Podkarpackie – żyj i oddychaj”

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk to kluczowy element realizacji Projektu LIFE. 30 listopada mieliśmy okazję poznać projekt Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – żyj i oddychaj”, który swoją działalność zainauguruje w styczniu 2024 r. Celem projektu są zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

W spotkaniu uczestniczyła Dyrekcja Departamentu Środowiska UMWM wraz z przedstawicielami Zespołów Ochrony Powietrza oraz Klimatu. Goście z Podkarpacia byli zainteresowani wieloma praktycznymi aspektami realizacji projektu unijnego. Poruszono m.in. kwestie techniczne i finansowe. Nie zabrakło także rozmowy na temat trudności i wyzwań w realizacji Projektu LIFE oraz współpracy z partnerami projektu i organami definiującymi (KE, CINEA, NFOŚIGW).

Cieszy mnie fakt, że beneficjenci kolejnych projektów LIFE, chcą z nami współpracować i tworzyć sieć wymiany doświadczeń. To ważne zwłaszcza w kontekście sąsiadujących z nami regionów: wiele możemy się od siebie nauczyć, bo przecież klimat, ani powietrze nie znają granic administracyjnych.

– podsumowała dyrektor Departamentu Środowiska UMWM Kinga Radoń.

Nowy projekt LIFE „Podkarpackie – żyj i oddychaj”

Projekt LIFE „Podkarpackie – żyj i oddychaj” realizowany będzie przez okres 10 lat (od stycznia 2024 r. do stycznia 2033 r.). Głównym celem projektu jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programów ochrony powietrza. Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu dobrych praktyk, w tym w zakresie zarządzania energią na poziomie gmin oraz doprowadzeniu do mobilizacji środków publicznych i prywatnych, ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Beneficjentami projektu LIFE będą samorządy terytorialne z regionu, Województwo Podkarpackie będzie występowało natomiast w roli koordynatora.