Wymiana pieca na wyciągnięcie ręki. Nowe, korzystne zasady programu Czyste Powietrze

Od 21 października br. można składać wnioski w drugiej części rządowego programu „Czyste Powietrze”. Najważniejszą zmianą w stosunku do dotychczasowych zasad jest podwyższenie kwoty dotacji dla osób o niskich dochodach. Maksymalne dofinansowanie na wymianę pieca i ocieplenie domu to obecnie 37 000 złotych. Niezbędne zaświadczenie o dochodach można uzyskać w swojej gminie. Kalkulator dotacji pozwoli obliczyć realny koszt inwestycji oraz dopłaty do niej dla konkretnego przypadku.

To bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza, że samorząd Małopolski intensywnie pracuje nad sposobem wsparcia mieszkańców w wymianie źródeł ciepła. Kładziemy przy tym nacisk właśnie na współpracę z samorządami. Lepsze wykorzystanie funduszy dotacyjnych, szczególnie w kontekście osób, które stać tylko na minimalny wkład własny

– mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz

Wierzę, że uproszczenie zasad programu „Czyste Powietrze” pomoże przyspieszyć walkę z chorobotwórczym smogiem, który o tej porze roku już zaczyna nam się dawać we znaki

– dodaje wicemarszałek

Według nowych zasad programu, mniej zamożni właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację wynoszącą do 60 proc. poniesionych kosztów eko-inwestycji. Dotyczy to osób fizycznych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) lub do 1960 złotych (w gospodarstwie jednoosobowym).

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do maksymalnie 25 tys. zł dofinansowania przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej oraz 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV. Warto także pamiętać, że przy podobnych inwestycjach w rozliczeniu PIT dostępna jest ulga termomodernizacyjna w wysokości do 53 tys. zł.

Potrzebne do uzyskania dotacji zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie tzw. żądań. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez posłużyć się platformą ePUAP. Należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował także kalkulator dotacji, dostępny na specjalnej stronie internetowej. Ułatwi on wyliczenie dofinansowania na planowane przedsięwzięcie w konkretnym przypadku. Innym udogodnieniem nowej odsłony „Czystego Powietrza” jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o sześć miesięcy.

Na stronie internetowej Listy ZUM dostępna jest nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Listę urządzeń grzewczych spełniających wymagania tzw. ekoprojektu można sprawdzić także na dedykowanej stronie internetowej.

Obowiązująca uchwała antysmogowa dla Małopolski nakłada obowiązek wymiany pieców pozaklasowych (tzw. kopciuchów) do końca 2022 roku. Kotły 3. lub 4. klasy trzeba wymienić do końca 2026 roku. Natomiast kocioł 5. klasy zakupione przed 1 lipca 2017 r., można używać do końca jego żywotności. Wszystkie nowo instalowane urządzenia na paliwa stałe muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Posiadać automatyczny podajnik paliwa i nie można w nich montować rusztu awaryjnego (z wyjątkiem pieców zgazowujących drewno).

Więcej informacji TUTAJ