Wyróżnienia dla małopolskich gmin

Województwo Małopolskie, jako beneficjent koordynujący projekt zintegrowany LIFE – „Małopolska w zdrowej atmosferze” doceniło partnerskie gminy. Celem projektu, realizowanego od 2015 roku, jest wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. 

Partnerstwo w projekcie LIFE

Projekt zrzesza aż 69 partnerów, w tym 62 małopolskie gminy, w których pracuje 67 ekodoradców. Efekty ich pracy są dostrzegalne od samego początku realizacji projektu. Ekodordcy organizują spotkania i warsztaty oraz liczne wydarzenia w przestrzeni publicznej np. pokazy nowoczesnych urządzeń grzewczych, happeningi, imprezy o tematyce ekologicznej. Dotychczas wzięło w nich udział blisko 640 tys. uczestników. Ekodoradcy włączają się także organizację warsztatów i konkursów dla uczniów szkół i przedszkoli. Blisko 150 tys. dzieci brało udział w wydarzeniach organizowanych przez Ekodoradców.

Wyróżnienia dla najaktywniejszych Ekodoradców

9 czerwca br. wicemarszałek województwa małopolskiego – Józef Gawron – wręczył wyróżnienia ekodoradcom , którzy w ciągu ostatnich dwóch lat z wyjątkowym zaangażowaniem realizowani zadania wynikające z założeń projektu zintegrowanego LIFE – „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Ekodoradcy wyróżnieni za działania w III fazie projektu LIFE

Nagrody przyznano w 5 kategoriach:

Przygotowanie  i dystrybucja materiałów edukacyjnych

 • I miejsce – Skawina
 • II miejsce – Wieliczka
 • III miejsce – Miechów

Organizacja spotkania i wydarzeń z udziałem mieszkańców

 • I miejsce – Wolbrom
 • II miejsce – Kamionka Wielka
 • III miejsce – Myślenice

Promocja medialna

 • I miejsce – Limanowa (miasto)
 • II miejsce – Gorlice (miasto)
 • III miejsce – Nawojowa

Porady i pomoc udzielona mieszkańcom

 • I miejsce – Liszki
 • II miejsce – Tarnów (miasto)
 • III miejsce – Oświęcim (gmina)

Kontrole palenisk

 • I miejsce – Skawina
 • II miejsce – Myślenice
 • III miejsce – Nowy Targ (miasto)

Wymiana pieca?! Najlepiej z pomocą Ekodoradcy!

Ekodoradcy udzieli ponad 1,2 mln porad mieszkańcom. Dotyczyły one głównie możliwości pozyskiwania dofinansowania do wymiany starych pieców oraz doboru nowoczesnego źródła ogrzewania. To z ich wsparciem złożono 40 tys. wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów i termomodernizację budynków do różnych programów dotacyjnych. Pozyskanie środków na dotacje, to również zadanie ekodoradców. Od początku projektu zdobyli dla swoich gmin i mieszkańców prawie 96 mln zł na działania inwestycyjne związane z ochroną powietrza.

Ekodoradca podczas
konsultacji z mieszkanką

Lokalne kampanie edukacyjne

Jednym z istotnych elementów ich pracy jest także prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych. Od początku projektu rozdystrybuowali prawie 2,4 mln materiałów edukacyjnych. Do najpopularniejszych należą: ulotki, broszury informacyjne i plakaty związane z tematyką ochrony powietrza. Materiały edukacyjne pojawiają się także w lokalnych gazetach, mediach społecznościowych, w radiu i telewizji.

Praca ekodoradców odbywa się także w terenie. Mieszkańcy chętnie korzystają z bezpłatnych pomiarów dokonywanych kamerą termowizyjną. Dzięki nim, wiedzą którędy ciepło ucieka z ich domów i które miejsca należy lepiej zaizolować. Dotychczas  przeprowadzono prawie 8 tys. takich badań.