Wyróżnienia dla Małopolskich Liderów Czystego Powietrza

W środę 15 lutego w Muzeum Lotnictwa odbyła się konferencja programowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas spotkania omówiono najnowsze informacje o programach „ Czyste Powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”,  a także wręczono wyróżnienia dla Małopolskich Liderów Czystego Powietrza.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. poseł Władysław Kurowski oraz wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, podobnie jak Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera wszelkie działania, które przynoszą realną zmianę wartości ekologicznej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W ten sposób, w partnerstwie samorządowo – instytucjonalnym, we współpracy z mieszkańcami, małymi krokami tworzymy dobry klimat i lepszą przyszłość dla nas i naszych dzieci

– mówi wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron.

Podsumowanie działań

Wiodącym tematem wydarzenia było podsumowanie działań związanych z realizacją programu Czyste Powietrze. Przedstawiono również zasady finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków WFOŚiGW w Krakowie. Bardzo istotnym aspektem działalności Funduszu jest prowadzenie programów umożliwiających wsparcie finansowe beneficjentów, zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorców. Programy dotacyjne umożliwiają dofinansowanie w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji czy w ostatnim roku – zakupu i montażu pomp ciepła. Nie dziwi więc, że tematem konferencji były również zasady finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dr Kazimierz Koprowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił efekty realizacji programów Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie w 2022 roku w Małopolsce wraz z modyfikacją programu od 3 stycznia 2023 roku. Tylko w 2022 roku Małopolanie złożyli prawie 18 tys. wniosków. W ostatnim kwartale 2021 roku oraz w 2022 roku zawarto prawie 20 tys. umów i przekazano beneficjentom ponad 205 mln złotych, w tym 7,9 mln złotych dla umów o dotację z prefinansowaniem.

Paweł Mirowski, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentował osiągnięcia w zakresie realizacji programu w całym kraju.

List wicemarszałka Józefa Gawrona odczytała Dagmara Hnat-Szumny, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Klimatu, Środowiska i Poprawy jakości powietrza.

Pomimo trudnej sytuacji wywołanej konfliktem za naszą wschodnią granicą Województwo Małopolskie nie ustaje w pracy na rzecz czystego powietrza. Dane podsumowujące 2022 rok są niewątpliwie powodem do satysfakcji, ale i motywacją do dalszego działania. Przyspieszenie procesu modernizacji  źródeł ciepła jest nam w Małopolsce niezwykle potrzebne, a co najważniejsze świadomość tej potrzeby dociera do coraz większej liczby mieszkańców, bo to ostatecznie oni decydują się na bardziej efektywne urządzenia grzewcze. Liczba złożonych wniosków to również efekt ogromnej pracy ekodoradców, prawdziwych ambasadorów czystego powietrza. Przypomnijmy, że zgodnie z wymogami Programu Ochrony Powietrza, od kilku miesięcy ekodoradca pracuje już w każdej małopolskiej gminie. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale wspólnie możemy więcej

– napisał wicemarszałek Józef Gawron.

Nagrodzenie gmin

Kulminacyjnym momentem wydarzenia było uhonorowanie gmin prowadzących najbardziej aktywnie działania związane z programem Czyste Powietrze.

Wyróżnienie „Małopolski Lider Czystego Powietrza” otrzymały gminy, w których złożono największą liczbę wniosków o dofinansowanie ogółem w 2022 roku: Skawina, Wieliczka i Chełmiec.

Wyróżnienie „Małopolski Lider Czystego Powietrza” dla gmin, w których złożono największą ilość wniosków o dofinansowanie ogółem – proporcjonalnie do ilości budynków jednorodzinnych w gminie – w 2022 roku otrzymały: Proszowice, Budzów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Czorsztyn, Sucha Beskidzka, Bystra-Sidzina, Nowe Brzesko, Jordanów, Mucharz, Radziemice.