Youtuberzy o Unii Europejskiej i Małopolsce – kampania informacyjna InvestEU

Komisja Europejska uruchomiła kampanię informacyjną InvestEU, która ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie projektów i zadań finansowanych z funduszy unijnych mających bezpośredni wpływ na wzrost jakości życia mieszkańców państw członkowskich.

W ramach kampanii zostały stworzone materiały informacyjne na temat zasad działania oraz finansowania Unii Europejskiej.

Jednym z wyróżniających się projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,  które zostały pokazane w kampanii informacyjnej InvestEU, jest projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.  W ramach projektu zintegrowanego LIFE, stworzono miejsca pracy dla 60 Eko-doradców, którzy pomagają mieszkańcom w wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych i poprawie efektywności energetycznej domów.

Jak działa Unia Europejska?

Jakie są źródła przychodów Unii Europejskiej? Kto decyduje, ile i na co będą wydane unijne pieniądze?