Z samorządowcami o nowym Programie Ochrony Powietrza

forum1

Przedstawiciele samorządów spotkali się 3 lutego br. podczas Konferencji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier Jarosław Gowin, a władze województwa reprezentował wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

W swoim wystąpieniu wicemarszałek Tomasz Urynowicz przedstawił propozycje zapisów nowego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Serdecznie dziękuję wszystkim samorządowcom za czynny udział w debacie. Walka ze smogiem jest naszą wspólną troską – każdego z nas. Dlatego kluczowa jest ścisła współpraca we wdrażaniu konkretnych działań na rzecz czystego powietrza w Małopolsce

– podkreślił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

W dotychczasowych konsultacjach terenowych propozycji nowego Programu ochrony powietrza udział wzięło kilkuset mieszkańców regionu. Po zebraniu i przeanalizowaniu ich uwag zostanie przygotowany ostateczny projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Uwagi do niego będzie można składać w oficjalnych konsultacjach społecznych na przełomie lutego i marca 2020 r.