Za nami trzecia edycja szkoleń z obsługi bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

W dniach od 30 listopada do 7 grudnia zorganizowano szkolenie on-line dla wszystkich gmin województwa małopolskiego z bazy inwentaryzacji ogrzewania w Małopolsce. Jest to pierwsza tego typu baza danych w Polsce umożliwiająca w jednolity sposób gromadzenie informacji odnośnie źródeł ogrzewania. Aplikacja służy zarządzaniu inwentaryzacją ogrzewania budynków w gminie. Aktualizacji danych o przeprowadzonych wymianach ogrzewania, termomodernizacjach oraz zastosowanych odnawialnych źródłach energii.

To już trzecia edycja organizowanych przez Województwo Małopolskie szkoleń. Pierwsza edycja odbyła się w grudniu 2017 r., natomiast druga w marcu 2019 r. Tym razem szkolenia odbywały się on-line i obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. W bezpłatnym szkoleniu udział wzięło 200 uczestników, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Monitorowanie wdrażania uchwały antysmogowej

Szkolenia zorganizowano w celu usprawnienia sprawozdawczości oraz uzyskania prawidłowych i reprezentatywnych danych związanych z bieżącym monitorowaniem stanu realizacji działań naprawczych wynikający z obowiązku nałożonego przez Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Zgodnie z POP gmina powinna przygotować i na bieżąco aktualizować bazę inwentaryzacji źródeł ciepła. Uzyskane dane, w tym uzyskany przez gminy efekt redukcji zanieczyszczeń, pozwalają także na monitorowanie efektów wdrażania małopolskiej uchwały antysmogowej. Funkcjonowanie bazy wskazane zostało jako “dobra praktyka” podczas  kontroli Najwyższej Izby Kontroli prowadzonej w 2018.