Zakaz sprzedaży miału w Polsce

IMG 0775

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, wprowadziło zakaz sprzedaży miałów najgorszej jakości dla instalacji grzewczych o mocy poniżej 1 MW na terenie Polski od 1 lipca 2020 r. Paliwa te charakteryzowały się wysoką zawartością popiołu i wilgoci.

Kolejny krok na drodze do czystego powietrza

Województwo Małopolskie w swych dążeniach do poprawy jakości wprowadziło szereg regulacji dotyczacych paliw. Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. wprowadziła całkowity zakaz spalania paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub brunatnego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosił ponad 15%. Dodatkowo określiła możliwość spalania drewna, którego wilgotność nie przekraczała 20% w stanie roboczym. Ograniczenia takie obowiązują Małopolan już od 1 lipca 2017 roku.

Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie jakości paliw stałych, jest dowodem na słuszność odważnych kroków stawianych przez Małopolskę. Bardzo cieszy mnie fakt, że nasze regionalne przepisy znajdują odzwierciedlenie w zapisach na szczeblu krajowym.

podkreśla Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz

Dzięki tzw. „uchwałom antysmogowym” zmiany w przepisach krajowych nie będą stanowiły dla mieszkańców Małopolski dodatkowych obostrzeń. W naszym regionie już od trzech lat obowiązuje zakaz spalania miałów najgorszej jakości w domowych kotłach piecach czy kominkach. Regionalne przepisy zaowocowały wymianą starych urządzeń grzewczych na instalacje gazowe, odnawialne źródła energii oraz wysokosprawne urządzenia o standardzie Ekoprojektu. Od momentu wprowadzenia uchwały antysmogowej w Małopolsce zlikwidowano ponad 41 000 starych pieców.

Jakość paliw to podstawa

Nieuniknionym wydaje się wprowadzanie w kolejnych latach dalszych norm określających jakość sprzedawanych i spalanych paliw w indywidualnych paleniskach. Konieczne jest uregulowanie standardów dla węgla, który często zawiera zbyt dużo siarki, popiołu i wilgoci. Istotne jest również określenie standardów dla jakości pelletu, którego rynek w Polsce intensywnie się rozwija. Niestety czasem w jego składzie, możemy również znaleźć kawałki plastiku, czy zmielone fragmenty płyt meblowych! Województwo wystosowało w tej sprawie apel do Ministra Klimatu.