IV Konferencja Naukowa Jakość powietrza a Zdrowie

W imieniu Organizatorów oraz Komitetu Naukowego zapraszamy do udziału w IV Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”. Wydarzenie stanowi platformę wymiany wiedzy, rozwiązań i dobrych praktyk między środowiskami naukowymi, samorządami i organizacjami społecznymi zajmującymi się tematyką poprawy jakości powietrza.

LIFE-MappingAir/PL

Spotkanie realizowane jest w ramach działań projektu informacyjno-edukacyjnego LIFE-MappingAir/PL „Czy wiesz czym oddychasz – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza”. Łączy on w sobie aspekty naukowe (prognozowanie jakości powietrza) oraz praktyczne, wychodząc naprzeciw aktualnym problemom środowiskowym i oczekiwaniom społecznym, takim jak poprawa jakości powietrza czy powszechny dostęp do wiarygodnej informacji o zanieczyszczeniach powietrza w miejscu zamieszkania.

Tematyka konferencji

IV odsłona konferencji, podobnie jak w poprzednich latach, obejmie zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza. W dyskusjach podjęte zostaną tematy dotyczące m.in. wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie ludzi, monitoringu środowiska czy znaczenia edukacji ekologicznej. Przedstawione zostaną także aspekty prawne działań związanych z poprawą jakości powietrza. W tym roku do głównej tematyki konferencji włączone zostały również zagadnienia związane z bioaerozolem – bardzo ważne ze społecznej perspektywy, zwłaszcza w warunkach nasilających się zmian klimatu.

 • zanieczyszczenia powietrza i ich źródła
 • aerobiologia molekularna i środowiskowa
 • modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych oraz jakości powietrza
 • wpływ jakości powietrza i warunków biometeorologicznych na zdrowie społeczeństwa i środowisko
 • ocena jakości powietrza na potrzeby badań epidemiologicznych
 • jakość powietrza pomieszczeń zamkniętych
 • ocena ryzyka środowiskowego
 • wpływ warunków meteorologicznych i zmian klimatu na jakość powietrza
 • jakość powietrza wokół obiektów komunalnych
 • społeczno-ekonomiczne problemy jakości powietrza
 • edukacja ekologiczna
 • aspekty prawne działań związanych z poprawą jakości powietrza
 • monitoring jakości powietrza

Kiedy?

Konferencja odbędzie się 3 – 5 lipca 2023 roku

Gdzie?

Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej (ul. Janiszewskiego 8, Wrocław).

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza elektronicznego, dostępnego TUTAJ .

UWAGA! Termin zgłaszania wystąpień i przesyłania abstraktów został przedłużony do 12 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz regulamin zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Projektu LIFE-MappingAir/PL

Wydarzenie realizowane w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL.