Szkolenie dla samorządów nt. aktualizacji Programu ochrony powietrza

20 listopada 2023 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął aktualizację Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Program wszedł w życie 11 grudnia 2023 r.  Zaktualizowany Program określa działania naprawcze, służące szybszej poprawie jakości powietrza.

Zaproszenie na spotkanie

Już 29 lutego (czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie, na którym przedstawione zostaną zadania jednostek wynikające z Programu ochrony powietrza. Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Zapisy

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy w terminie do 26 stycznia 2024 r.

Serdecznie zapraszamy!