2. Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych

KV KIGFF eco pion

Zapraszamy Państwa do udziału w 2. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Ekologicznych, który odbędzie się w dniach 19-25 sierpnia 2019 r. na Bulwarach Wiślanych w Krakowie.

W ramach wydarzenia przewidziano wiele atrakcji. Każdego dnia prezentowane będą filmy o tematyce ekologicznej w trzech kinach plenerowych. W miasteczku festiwalowym odbywać się będą warsztaty, pokazy oraz wystawy. Uczestnicy imprezy będą mogli włączyć się w akcję wymiany butelek PET na wielorazowe bidony wykonane z biodegradowalnego tworzywa. Za 10 przyniesionych butelek PET otrzymać można bidon. Ponadto w namiocie ekoMałopolska odbędzie się degustacja wód mineralnych z uzdrowisk z terenu województwa małopolskiego.

https://image.freepik.com/darmowe-zdjecie/szklanka-wody-makro_53876-32234.jpg

Podczas festiwalu uczestnicy będą mogli wsiąść na energorowery, które zasilą miasteczko festiwalowe w energię elektryczną. Organizatorzy przygotowali także warsztaty dla dzieci i dorosłych w tematyce odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy warsztatów poznają sposoby na produkcję energii bez emisji zanieczyszczeń. W 6. dniu festiwalu dzieci samodzielnie wykonają świece z wosku pszczelego.

Bieg Zielona 5

https://zielona5.pl/wp-content/uploads/2018/07/logo_zielona_piatka.png

Festiwal to nie tylko filmy i warsztaty. W ramach festiwalu odbędzie bieg pn. Zielona Piątka. Malownicza, 5-kilometrowa trasa poprowadzona bulwarami Wisły w Krakowie obok Wawelu, muzeum Manggha, a także Kładką o. Bernatka łączącej urokliwe dzielnice Krakowa: Kazimierz i Podgórze, zapewni biegaczom wiele emocji. Ambasadorem biegu jest Krzysztof Ignaczak – Mistrz Świata w siatkówce 2014.

EkoMałopolska i LIFE

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego zaprezentuje założenia nowego projektu pn. EkoMałopolska oraz projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).