Dom bez rachunków

csm 17 II PORT PC pod logo B4 2b1c0bfe8d-1

W czwartek 30 maja 2019 w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” (ul. Wita Stwosza 12, Kraków), odbędzie się spotkanie poświęcone wykorzystaniu instalacji odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła) w budynkach jednorodzinnych.

Celem spotkania jest praktyczne przeprowadzenie uczestników „krok po kroku” przez metodykę wykonywania instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, tak aby koszty za energię elektryczną sprowadzały się tylko do kosztów miesięcznych opłat stałych.

Warsztaty poprowadzą autorzy poradnika „Dom bez rachunków”, Pan Paweł Lachman z Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Pan Bogdan Szymański ze Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej (SBF).

 „Domy bez rachunków”, to budynki, w których pobrana energia na cele  ogrzewania,  ciepłej  wody i chłodzenia oraz zużywanie pozostałej energii elektrycznej bilansuje się z produkowaną energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej w systemie opustu. Koszty za energię sprowadzają się tylko do niewielkich kosztów miesięcznych opłat stałych (za przyłącze).

Program warsztatów:

9:20   Rozpoczęcie warsztatów
09:30 – 11:30 „Dom bez rachunków”
Paweł Lachman – Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:30 „Przygotowanie instalacji fotowoltaicznej w 10 krokach”
Bogdan Szymański – Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej
13:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:45 Omówienie spraw bieżących w realizacji projektu LIFE
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
(część skierowana wyłącznie dla partnerów projektu LIFE)
ok. 14:45 Zakończenie warsztatów

UWAGI: Program może ulec zmianie.

Serdecznie zapraszamy do udziału Ekodoradców, przedstawicieli gmin i powiatów, organizacji branżowych i instytucji związanych z rozwojem instalacji OZE oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych budynków przyszłości.

Ze względu na ograniczoną listę miejsc, wymagana jest rejestracja przy pomocy poniższego formularza.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Justyną Mazurkiewicz (justyna.mazurkiewicz@umwm.pl, tel. 12 37 96 083).

Warsztaty realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie (działanie E.3 – “Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami”).

Załączniki