Oczyszczacze powietrza dla małopolskich przedszkoli i żłobków

Oczyszczacz powietrza

Marszałek Województwa Małopolskiego prowadzi akcję społeczną, która ma na celu uświadomienie mieszkańców o problemie jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Elementem prowadzonej akcji edukacyjnej jest zakup oczyszczaczy powietrza i ich przekazanie od września 2018 do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Zainteresowanie otrzymaniem oczyszczacza powietrza wyraziło prawie 1 800 placówek z obszaru całego województwa.

Warunkiem otrzymania urządzenia będzie zadeklarowanie przez placówkę przeprowadzenia akcji edukacyjnej z udziałem dzieci i rodziców dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Po zakończonej akcji konieczne będzie sporządzenie sprawozdania w postaci: opisu wraz ze zdjęciami lub krótką relacją video, prezentujących przeprowadzoną akcję.

Wybrany model oczyszczacza powietrza

W ramach przetargu nieograniczonego na dostawę oczyszczaczy powietrza jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Eurocentrum – Polska Sp. z o. o, która zaoferowała model: AirClinic K07 o następujących parametrach:

 • Wydajność oczyszczacza: 388 m³/h.
 • CADR (współczynnik dostarczania czystego powietrza): 331,9 m³/h.
 • Filtry: wstępny, z węglem aktywnym i HEPA klasy H13. Filtr HEPA jest zbudowany z polipropylenu.
 • Głośność na najwyższym trybie pracy: 55 dB.
 • Pobór mocy na najwyższym trybie pracy: 80,2 W.
 • Tryb pracy automatyczny działający w oparciu o czujnik, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących w pomieszczeniu warunków.
 • Nie posiada lampy UV i jonizacji.
 • Nie posiada funkcji nawilżania.
 • System montażu: wolnostojący.
 • Posiada blokadę rodzicielską.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy darowizny

Marszałek Województwa Małopolskiego zwrócił się z prośbą do wszystkich zainteresowanych gmin o zebranie zbiorczo z placówek na terenie gminy upoważnień i danych niezbędnych do podpisania umowy darowizny oczyszczacza powietrza.

Wszystkie placówki, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina powinny za pośrednictwem gminy dostarczyć:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 • przedstawienie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w roku: 2016, 2017 oraz 2018, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362).

Wszystkie dane i dokumenty należy przesłać w wersji pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków oraz elektronicznej na adres e-mail: powietrze@umwm.pl w terminie do 10 lipca 2018 r.

[easy_image_gallery gallery=”291″]

Załączniki