Piknik Rodzinny w Parku im. Henryka Jordana

Plakat-1 teksty-w flat-kopia druk edited-768x641

Już w najbliższą niedzielę tj. 12 maja 2019 r. zapraszamy Państwa do Parku im. Henryka Jordana w Krakowie na Piknik Rodzinny. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz innymi instytucjami przygotował szereg atrakcji dla całej rodziny. Niedzielne popołudnie będzie obfitowało w gry, zabawy i liczne konkursy oraz występy na scenie.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego zaprezentuje założenia nowego projektu pn. EkoMałopolska, a także projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Impreza plenerowa wpisuje się także w obchody Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej ang. Green Week.

Zielony Tydzień Unii Europejskiej

Green Week to doskonała okazja do debaty i dyskusji na temat polityki ochrony środowiska. Tegoroczna edycja Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej odbędzie się w dniach 13-17 maja pod hasłem „Wdrażanie praw środowiskowych. Piknik w Parku im. H. Jordana będzie zatem inauguracją małopolskich imprez wpisujących się w obchody tego europejskiego wydarzenia. Celem tegorocznej edycji Green Week jest poprawa świadomości z zakresu ochrony środowiska w kontekście obowiązujących przepisów prawnych. Na stanowisku EkoMałopolski i Projektu LIFE dowiecie się Państwo m.in.: jakie obowiązują regulacje z zakresu ochrony powietrza, jakości paliw, sprzedaży paliw stałych i kotłów.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego stanowiska na którym nie zabraknie quizów i nagród!

Program Pikniku

11:00 – Uroczyste otwarcie Pikniku Rodzinnego
11:15 – 11:45 – Prezentacja programu imprezy
11:45 – 13:00 – Prezentacja instytucji (w tym Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego #EUGreen Week oraz prezentacja Projektu EkoMałopolska i LIFE )
13:00 – 13:30 – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
13:30 – 14:00 – Prezentacja na scenie poszczególnych Instytucji
14:00 – 14:30 – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
14:30 – 15:00 – Prezentacja na scenie kolejnych Instytucji
15:00 – 15:30 – Przemowy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Partnerów
15:30 – 16:00 – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa małopolskiego
16:00 – 17:00 – Prezentacja na scenie kolejnych Instytucji
17.00 – Zakończenie pikniku

Partnerami wydarzenia będą:

 • Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
 • Departamenty Urzędu Marszałkowskiego: Edukacji, Środowiska, Turystyki
 • Gmina Krzeszowice
 • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
 • Nadleśnictwo Krzeszowice
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Pszczelarze z  gospodarstwa pasiecznego
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddziały: Tarnów, Kraków, Nowy Sącz
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).