Spotkania konsultacyjne dotyczące Programu ochrony powietrza

Aktualizacja Programu ochrony powietrza

Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad aktualizacją Programu ochrony powietrza. Jest to kluczowy dokument określający plan działań naprawczych służących poprawie jakości powietrza. Efekty obecnie obowiązującego dokumentu zostały poddane analizie. Następnie zaktualizowane zostaną działania naprawcze realizowane m.in. przez gminy, powiaty województwo.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Już jutro odbędzie się pierwsze spotkanie z samorządowcami, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i przedstawicielami instytucji zaangażowanych w działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Poniżej znajduje się wykaz miejsc i terminów wstępnych konsultacji założeń aktualizowanego Programu Ochrony Powietrza.

  • 17 sierpnia 2023, godz. 10:00, Chrzanów, Powiatowe Centrum Kształcenia ustawicznego, ul. F. Focha 3, sala audio na parterze – spotkanie dla gmin z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego
  • 21 sierpnia 2023, godz. 10:00, Nowy Sącz, Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 33, sala sesyjna – spotkanie dla gmin z powiatów: miasto Nowy Sącz, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego
  • 23 sierpnia 2023, godz. 10:00, Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39, sala główna – spotkanie dla miasta Kraków
  • 24 sierpnia 2023, godz. 10:00, Tarnów, Starostwo Powiatowe, ul. Narutowicza 38, sala sesyjna – spotkanie dla gmin z powiatów: miasto Tarnów, tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego
  • 30 sierpnia 2023, godz. 10:00, Nowy Targ, Starostwo Powiatowe, ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala nr 11 na parterze, spotkanie dla gmin z powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego
  • 31 sierpnia 2023, godz. 10:00, Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39, sala główna – spotkanie dla gmin z powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Zadanie Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (II etap) realizowane jest przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 571 428,00 zł, w tym ze środków WFOŚiGW 285 714,00 zł.
Zadanie objęte patronatem Prezesa Zarządu WFOŚiGW

www.wfos.krakow.pl