Szkolenie dla ekodoradców

people-discussion-5069845 480

Kiedy i dla kogo jest szkolenie ?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanemu ekodoradcom realizującym projekt ELENA pn. EcoTeam w partnerstwie gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz nowym ekodoradcom realizującym projekt „LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Warsztaty odbędą się 30 czerwca 2020 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Nowy projekt i nowi partnerzy

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska rozpoczęła realizację projektu pn. EcoTeam finansowanego z projektu ELENA. Celem projektu jest stworzenie sieci 44 ekodoradców w Krakowie i gminach ościennych. Całkowity  budżet tego zadania wynosi ponad  12 mln zł. Praca ekodoraców zatrudnionych w projekcie skupi się wokół doradztwa i pomocy mieszkańcom. Przyczyni się do realizacji inwestycji, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w podkrakowskich gminach. Działania Krakowa i 14 gmin skoordynowane w ramach projektu pozwolą na bardziej efektywne wdrażanie zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Szacuje się, że doradztwo ekodoradców na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym pomoc przy składaniu wniosków do programu Czyste Powietrze to ok. 48 mln euro.

Szkolenie przeznaczono również dla 7 nowych gmin projektu LIFE. Od stycznia 2020 roku dołączyły one do projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. Tym samym w projekcie bierze udział, 69 partnerów, w tym 62 gminy.

Zakres szkolenia

Podczas szkolenia zostaną przedstawione działania projektu oraz jego efekty, wymogi związane z Programem ochrony powietrza. Ekodordacy zdobędą wiedze na temat nowej wersji Programu Czyste Powietrze.

Program szkolenia:

UWAGA!

Przy wejściu do Muzeum będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk, także w łazienkach oraz w salach będzie udostępniony płyn antybakteryjny, z którego uczestnicy będą mogli skorzystać podczas wydarzenia.

Zalecamy korzystanie z maseczek ochronnych. Każdy uczestnik winien je zapewnić we własnym zakresie. 

Podczas spotkania jego uczestnicy zostaną poproszeni o siadanie co drugie miejsce (na przemian), co pozwoli na utrzymanie wymaganego dystansu.

Formularz zgłoszenia: