Warsztaty dla gmin – program Czyste Powietrze i sensory pyłu

W dniu 25 września 2018 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (Al. Jana Pawła II 39) odbędą się warsztaty dla ekodoradców oraz przedstawicieli innych zainteresowanych gmin organizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną dwa główne zagadnienia. Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Krakowie przedstawią założenia programu Czyste Powietrze, w ramach którego mieszkańcy mogą się starać o dofinansowanie do inwestycji w zakresie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji budynku. W drugiej części spotkania dr inż. Jakub Bartyzel z AGH przedstawi wyniki projektu badań porównawczych niskokosztowych sensorów pyłu przeprowadzonych we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z GIOŚ, AGH, KAS, gminą Rabka-Zdrój i gminą Dobczyce. Zaprezentuje również wskazówki w zakresie stosowania tych urządzeń.

Agenda spotkania:

11:00 – 13:00  – Założenia Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Krakowie.

13:00 – 13:30 – Przerwa na lunch.

13:30 –15:00 – Niskokosztowe sensory jakości powietrza – dr inż. Jakub Bartyzel, AGH w Krakowie.

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku gmin, które nie są partnerami projektu LIFE Małopolska, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie poprzez formularz poniżej i oczekiwanie na potwierdzenie możliwości udziału.