Weź udział w konferencji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

village-4002683 1920-1320x921

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego trwają obecnie prace nad uruchomieniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). To kluczowe narzędzie pozwalające na zidentyfikowanie wszystkich źródeł ogrzewania, które wymagają dostosowania do wymagań uchwały antysmogowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym wspólnie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, które będzie okazją do zapoznania się z aktualnym stanem prac nad CEEB. Spotkanie w formie on-line odbędzie się w dniu 22 marca 2021 roku, w godzinach 10.00 – 13.00.

Tematy, które zostaną przestawione na spotkaniu:

  1. Cel powstania CEEB
  2. Status prac nad stworzeniem deklaracji CEEB
  3. Prezentacja i omówienie projektu deklaracji
  4. Rola Urzędu w procesie składania deklaracji do CEEB
  5. Terminy składania deklaracji.

W celu dokonania rejestracji proszę o wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.powietrze.malopolska.pl/konferencja-CEEB. Link do spotkania zostanie automatycznie przesłany na Państwa adres e-mail po dokonaniu rejestracji.

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym.

Projekt zakłada, że system umożliwi zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej (dotacjach, preferencyjnych kredytach) przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach.

ekoMałopolska logo