Weź udział w webinarium dotyczącym programu Stop Smog!

31 marca br. wystartowała druga odsłona programu „Stop Smog”, który dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy i skierowanych do mieszkańców dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego. Program umożliwia dofinansowanie inwestycji u tych osób do 70 % kosztów wymiany ogrzewania i termomodernizacji budynku. Pozostałe 30% stanowi wkład własny gminy. Dzięki temu mieszkańcy gmin mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100% kosztów przedsięwzięcia. Nowe zasady programu znacznie uprościły pozyskanie dofinansowania i realizację inwestycji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym wspólnie z NFOŚiGW oraz Gminą Skawina, które będzie okazją do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i ułatwieniami w dostępie do programu Stop Smog, a także doświadczeniami gminy Skawina w realizacji programu.

Kiedy?

Spotkanie w formie on-line odbędzie się 4 października, w godzinach 10.00- 14.30, za pośrednictwem platformy Webex.

Jak można się zapisać?

Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz zapisów dostępny pod linkiem: https://powietrze.malopolska.pl/stop-smog/

Program szkolenia:

Informacje dodatkowe:

Osobą do kontaktu w sprawie jest pani Klaudia Kowalczyk, e-mail; klaudia.kowalczyk@umwm.malopolska.pl, dostępna pod numerem telefonu: 12 37 96 084.