Wystartowała VII edycja projektu „Postaw na słońce”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w 7 edycji konkursu badawczego Fundacji Banku Ochrony Środowiska „Postaw na Słońce”. Dzięki konkursowi uczniowie mają szansę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej, a w szczególności z systemami fotowoltaicznymi.

Główne cele konkursu to:

  1. Upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych
  2. Przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z uczniów (maks. 10 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

Uczniowie mogą wziąć w dwóch konkursach: badawczym i filmowym.

W ramach konkursu badawczego uczniowie zdobywają wiedzę nt. OZE oraz samodzielnie przygotowują projekty instalacji oraz przekazują swoją wiedzę pozostałym uczniom w szkole i mieszkańcom swojej miejscowości
organizując akcje promocyjne, wideokonferencje, zamieszczając efekty
swojej pracy na portalach internetowych.

Natomiast konkurs filmowy polega stworzeniu filmu w dowolnej technice, opowiadającego o odnawialnych źródłach energii.

Termin składania wniosków

31 stycznia 2021 (rejestracja zespołów)

Do każdego z konkursów obowiązuje oddzielna rejestracja. Wszystkich chętnych zapraszamy na strony:

Nagrody!

Łączna pula nagród w obu konkursach wynosi 35 000 złotych. Wszystkim członkom zwycięskich zespołów uczniom i nauczycielom, zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Praca zdalna!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w związku z sytuacją epidemiczną w kraju tegoroczna edycja projektu została opracowana tak, aby wszystkie zadania mogły zostać wykonać zdalnie.

Gdzie szukać informacji?

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Fundacją Banku Ochrony Środowiska, telefonicznie 507 006 579 lub mailowo postawnaslonce@fundacjabos.pl