Zapraszamy do udziału w drugiej akcji pomiarów porównawczych!

Od 1 listopada br. w gminie Dobczyce rozpocznie się druga akcja pomiarów porównawczych dostępnych na rynku sensorów pyłu zawieszonego. Organizatorem akcji jest Województwo Małopolskie, we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Gminą Dobczyce oraz Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy. Celem akcji jest weryfikacja i ocena wiarygodności szeroko dostępnych sensorów pyłu oraz metod modelowania poprzez porównanie otrzymanych wyników z wynikami uzyskanymi pomiarem metodą referencyjną urządzeń GIOŚ. Pomiary będą trwały do dnia 28 lutego 2018 r. W stosunku do I tury pomiarów porównawczych wprowadzono zmiany polegające na ocenie pomiarów zanieczyszczenia zarówno pyłem zawieszonym PM10 jak i pyłem PM 2.5, oraz możliwość uczestnictwa w pomiarach podmiotów oferujących pomiary jakości powietrza w oparciu o wyniki modelowania. Szczegółowe zasady akcji pomiarowej przedstawione są w regulaminie pomiarów porównawczych:

Regulamin pomiarów porównawczych w sezonie 2017/2018

Formularz zgłoszeniowy

Akcja porównawcza zakończy się sporządzeniem raportu z przeprowadzonych badań przez naukowców z AGH oraz ekspertów z GIOŚ. Raport będzie publikowany i powszechnie dostępny dla gmin i mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w naszej akcji ! Zgłoszenia należy dokonać na adres mailowy: powietrze@umwm.pl poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z regulaminem.

Pomiary odbywają się w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” realizowanego przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej w obrębie działania D.1 „Monitoring  efektów  wdrażania  Programu ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego (MPOP)”.