Zaproszenie do udziału w sympozjum „Krakowskie Spotkania z INSPIRE”

Inspire konferencja

W dniach 5 – 6 czerwca 2017 r. odbędzie się XIII Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Krakowskie Spotkania z INSPIRE” na temat „Jakość powietrza – od pomiarów do prezentacji” w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, ul. Rajska 12, 31-124 Kraków.

Tegoroczne sympozjum poświęcone jest w całości zagadnieniom związanym z zarządzaniem jakością powietrza, modelowaniem i pomiarami zanieczyszczeń oraz rolą geoinformacji w analizach jakości powietrza.

Wszelkie informacje związane z organizacją Sympozjum zamieszczone są na stronie www.inspire.krakow.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Organizatorzy:

Województwo Małopolskie,
Miasto Kraków,
Wojewoda Małopolski,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.