Zaproszenie na szkolenie z metodyki analizy ubóstwa energetycznego w gminach!

W przyjętym w 2020 r. Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wszystkie gminy województwa małopolskiego zobowiązane zostały do przygotowania do 30 czerwca 2022 roku analizy problemu ubóstwa energetycznego. Zarząd Województwa Małopolskiego zobowiązany został do przedstawienia wytycznych służących przygotowaniu bazy osób dotkniętych ubóstwem energetycznym w gminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym wspólnie z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., które będzie okazją do zapoznania się z opracowanymi wytycznymi.

Kiedy?

Spotkanie w formie on-line odbędzie się w dniu 27 września 2021 roku, w godzinach 10.00 – 13.30.

Dla Kogo?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli gmin, pracowników miejskich oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej, ekodoradców, doradców energetycznych i pracowników merytorycznych związanych z tematyką ubóstwa energetycznego.

Program szkolenia:

GodzinaJednostkaTemat
10.00 – 10.10Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Przywitanie uczestników spotkania
10.10 – 10.40Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Omówienie zapisów metodyki – Skąd pozyskiwać
dane pomocne do analizy ubóstwa energetycznego
w gminie oraz jak je zbierać?
10.40 – 11.00Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dyskusja dotycząca metodyki
11.00 – 11.30Federacja Konsumentów Jak rozmawiać z osobami narażonymi na ubóstwo energetyczne?
11.30- 11.45Przerwa
11.45 – 13.00Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Szybka ocena stanu budynku – uproszczony audyt
energetyczny budynku
13.00 – 13.30Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wytyczne dotyczące szacowania kwoty
potrzebnych przedsięwzięć niskoemisyjnych

Uwaga!

W razie chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wysłanie zgłoszenia na e-mail: [email protected]

Osobą do kontaktu w sprawie jest pani Klaudia Kowalczyk, e-mail;
[email protected], dostępna pod numerem telefonu: 12 37 96 084