Zielona energia wciąż rośnie w siłę

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podsumował działania gmin w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego w pierwszym półroczu 2023 roku.

Gdów, Łukowica, Krzeszowice na podium

Działania w zakresie wymiany urządzeń grzewczych w naszym regionie podjęło 176 gmin. Jak deklarują małopolskie gminy, w pierwszym półroczu 2023 roku wymieniono 4 696 nieefektywnych urządzeń grzewczych. Najwięcej kotłów pozaklasowych zlikwidowano w gminach: Gdów (160), Łukowica (123), Krzeszowice (121), Skawina (119), Liszki (110), Chrzanów (105) oraz Myślenice (105). Najczęściej mieszkańcy decydowali się na ogrzewanie gazowe (2 958 szt.), co stanowi 64 % wszystkich wymian. Popularne były również wymiany na odnawialne źródła energii (822 szt.) oraz kotły zasilane biomasą, spełniające wymagania ekoprojektu (558 szt.).

Rządowe wsparcie dla mieszkańców Małopolski  – Program Czyste Powietrze

Małopolanie chętnie korzystają z dofinansowań na wymiany nieefektywnych kotłów oraz termomodernizacje swoich domów z rządowego Programu Czyste Powietrze. Na podstawie danych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w pierwszym półroczu 2023 roku złożono w Małopolsce 10 793 wnioski o dofinansowanie. Dla porównania w pierwszym półroczu 2022 roku złożono 10 282 wnioski, a w 2021 roku – 8 691 wniosków. Najwięcej wniosków złożono w: Krakowie (438 wniosków), Skawinie (214 wniosków), Myślenicach (175 wniosków), Krzeszowicach (174 wnioski) oraz w Wieliczce (173 wnioski).

Zielona energia w budynkach użyteczności publicznej

W Małopolsce obserwujemy coraz większe zainteresowanie zieloną energią wśród mieszkańców. Panele fotowoltaiczne, czy pompy ciepła na stałe wpisały się w krajobraz małopolskich miejscowości.  Również obiekty gminne, a więc budynki użyteczności publicznej wyposażane są w odnawialne źródła energii. Działania te wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne regionu, zwiększając jednocześnie udział rozproszonych źródeł energii.

Od lat obserwujmy rosnące zainteresowanie zieloną energią wśród mieszkańców Małopolski. Trend ten dostrzegamy także wśród samorządów lokalnych. Gminy inwestując w ekologię, zyskują oszczędności w zużyciu energii, a docelowo zmniejszają koszty eksploatacyjne
– komentuje Józef Gawron – wicemarszałek województwa małopolskiego.

Samorządy stawiają na OZE

Co ciekawe, w pierwszym półroczu 2023 roku –  5 małopolskich gmin zadeklarowało, że w swoich budynkach łączne zużycie energii elektrycznej pochodzi w 100% z OZE. Są to gminy: Czorsztyn, Michałowice, Mogilany, Rzezawa, Wierzchosławice. Wiele gmin jest w trakcie realizacji inwestycji montażu paneli na swoich nieruchomościach.