Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

W kwietniu br. roku wchodzą w życie istotne zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Nowe regulacje wprowadzają dodatkowe wymogi w zakresie wyboru urządzeń oraz dostępności dofinansowania.

Wybór z listy ZUM

Jedną z kluczowych nowości jest obowiązek wyboru pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet tylko spośród tych, które znajdują się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Oznacza to, że tylko urządzenia spełniające określone parametry będą kwalifikowane do programu.

Badania i akredytacja urządzeń

Parametry pomp ciepła muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium. Ten krok ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których beneficjenci inwestowaliby w urządzenia niespełniające wymogów programu. Badania te muszą być zgodne z danymi zawartymi w karcie produktu oraz etykiecie energetycznej.

To ważne zabezpieczenie, które powinno być gwarancją tego, że urządzenia zakupione w ramach programu rzeczywiście spełnią określone standardy. Przyczyni się to do zwiększenia efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Ograniczenie dofinansowania

Kolejną istotną zmianą jest ograniczenie możliwości otrzymania najwyższego poziomu dofinansowania tylko dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jednego lokalu mieszkalnego w takim budynku. Po skorzystaniu z tego poziomu dofinansowania, kolejne wnioski będzie można realizować tylko na podstawowym poziomie dofinansowania.

To działanie ma na celu rozsądne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na poprawę jakości powietrza. Ograniczenie to pozwoli na równomierne rozłożenie środków oraz umożliwi większej liczbie osób skorzystanie z programu.

Nowe zasady wejdą w życie 22 kwietnia 2024 roku, z okresem przejściowym, który zakończy się 13 czerwca 2024 roku.

Beneficjenci programu „Czyste Powietrze” powinni zapoznać się z nowymi zasadami i terminami, aby skorzystać z programu w pełni i efektywnie. Przestrzeganie tych zasad pozwoli na uzyskanie oczekiwanych efektów dla ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza. Zmiany te stanowią ważny krok w kierunku budowania bardziej ekologicznej przyszłości.

Szczegółowe zmiany dot. pomp ciepła dofinansowywanych w ramach programu oraz informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej www.wfos.krakow.pl.