Zmierz się z wyzwaniem!

Województwo Małopolskie rozpoczyna akcję edukacyjną w szkołach polegającą na utworzeniu sieci czujników do pomiaru jakości powietrza. Wyniki pomiarów pojawią się na interaktywnych tablicach.

Podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęto uchwałę dotyczącą realizacji projektu związanego z utworzeniem sieci czujników do pomiaru jakości powietrza. Udział w projekcie zadeklarowało 116 gmin. Każda szkoła zgłoszona przez gminę zostanie wyposażona w urządzenie pomiarowe tj. miernik jakości powietrza, a także w ekran LED, na którym wyświetlane będą wyniki pomiarów. Urządzenia zostaną zamontowane na zewnątrz, tak aby nie tylko uczniowie, ale także przechodnie mieli dostęp do wyników pomiarów.

Jestem przekonany, że urządzenia będą wzbudzały ciekawość nie tylko samych uczniów, ale też ich rodziców i dziadków. To z kolei może się stać dobrą okazją do prowadzenia rozmów o sposobach dbania o jakość powietrza. Niejednokrotnie, to my, dorośli, możemy się wiele nauczyć od najmłodszych

podkreślił wicemarszałek Józef Gawron

Uczniowie i nauczyciele będą mogli na bieżąco monitorować jakość powietrza w swojej okolicy. Wyniki będą prezentowane w prosty sposób, tak aby nawet najmłodsi uczniowie potrafili odczytać wyniki. Informacje te pozwolą nauczycielom na racjonalne planowanie aktywności na powietrzu.

Szkoły, które otrzymają bezpłatne urządzenia będą organizowały zajęcia edukacyjne na temat ochrony powietrza. Celem projektu edukacyjnego jest podniesienie świadomości uczniów nt. przyczyn powstawania smogu, sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz korzyści jakie niesie za sobą oddychanie czystym powietrzem.

Zakup mierników zanieczyszczenia powietrza i tablic informacyjnych LED finansowany jest w ramach projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sprawdź, czy Twoja gmina otrzyma czujnik! Kliknij, by zobaczyć listę gmin.

Załączniki

  • doc Lista_gmin
    Wielkość pliku: 18 KB Pobrania: 209