Zostań młodym ekoradnym!

Trwa nabór dla Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska. Dzieci i młodzież będą mogli włączyć się w opiniowanie proekologicznych działań rządu.

Dołącz do akcji Ministerstwa Środowiska!

Nabór do projektu rozpoczął się 1 czerwca br. W skład Młodzieżowej Rady Ekologicznej wejdą 32 osoby w wieku od 13 do 21 lat, pochodzące z całej Polski. Nabór kandydatów trwa do 9 września. Pierwsze posiedzenie rady planowane jest również we wrześniu.  

Głos młodego pokolenia jest pełny bezinteresownej wrażliwości i troski o przyszłość, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze dziedzictwo narodowe, jakim jest środowisko naturalne. Warto korzystać z tej pozytywnej energii podczas poszukiwania proekologicznych rozwiązań przyszłości Młodzieżowa Rada Ekologiczna będzie propagować polską myśl ekologiczną i rozwój nauki

zapewnia Minister Środowiska Michał Woś

Pomóż ratować środowisko!

Rada będzie mieć nie tylko głos doradczy, lecz także  będzie dysponować swoim budżetem przekazanym ze środków partnera projektu – Lasów Państwowych. MRE będzie mogła także przyznawać granty na proekologiczne działania dzieci i młodzieży. Posiedzenia odbywać się będą przynajmniej raz na kwartał. Rada może również zebrać się i działać „ad hoc” w przypadku konieczności szybkiej reakcji. Wśród partnerów merytorycznych projektu są Lasy Państwowe, Parki Narodowe, Państwowy Instytut Geologiczny. Swoim patronatem projekt objął Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak.  

Myśl lokalnie, działaj globalnie!

Do kompetencji Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska należy wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej dotyczącej środowiska, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Środowiska, w tym propozycji rozwiązań.

Gdzie szukać informacji?

Więcej informacji na: mre.srodowisko.gov.pl