Broszura

1 lipca 2014 wraz z nakładem Gazety Krakowskiej ukazała się broszura „ Jak ogrzewać oszczędnie i bezpiecznie”.
W broszurze zawarte są:

  • Informacje o kotłach niskoemisyjnych na paliwa stałe, dostępnych technologiach, zaletach, wielkości emisji zanieczyszczeń, wskazówki w zakresie zakupu i instalacji kotła,
  • Możliwości dofinansowania wymiany starych kotłów na niskoemisyjne, dostępne programy pomocowe,
  • Wskazówki prawidłowego spalania paliw stałych w celu oszczędności paliwa i zmniejszenia emisji, zarówno w tradycyjnych kotłach zasypowych, jak również w kotłach automatycznych.