Konferencja prezentująca koncepcję projektu zintegrowanego LIFE

W środę 11 lutego w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja prezentująca przygotowywany projekt zintegrowany LIFE w zakresie ochrony powietrza w Małopolsce. Konferencja miała charakter debaty naukowej przy udziale przedstawicieli krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, a także zaproszonych gości międzynarodowych: przedstawicieli Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej, Słowackiego Instytutu Hydrometeorologii (przy Ministerstwie Środowiska Słowacji) oraz instytutu VITO z Belgii, który jest największą organizacją badawczą w Belgii zajmującą się m.in. ochroną powietrza (instytut posiada rekomendację Komisji Europejskiej). Specjaliści z dziedziny ochrony powietrza wysłuchali założeń projektu oraz wzięli udział w dyskusji z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i zaproszonymi gośćmi.

W spotkaniu uczestniczył Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który wysłuchał uwag i wniosków, a także odebrał liczne wyrazy uznania ze strony środowiska naukowego za podjęcie wielozadaniowego projektu w dziedzinie ochrony powietrza, tak ważnego w staraniach o poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców Małopolski.

Celem przygotowywanego projektu zintegrowanego LIFE jest wsparcie wdrożenia Programu ochrony powietrza na szczeblu lokalnym i regionalnym. Projekt zakłada zatrudnienie w 39 gminach w województwie specjalistów w zakresie ochrony powietrza i efektywności energetycznej pełniących funkcję Ekodoradców. Zadaniem Ekodoradców będzie realizacja zadań gmin w zakresie wdrażania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej, wykorzystanie dostępnych środków zewnętrznych na ochronę powietrza oraz doradztwo dla mieszkańców i ich aktywizacja do korzystania z programów dofinansowania wymiany kotłów grzewczych i prowadzenia termomodernizacji budynków. We współpracy z belgijskim instytutem VITO dla Krakowa przygotowane zostanie narzędzie wysokorozdzielczego modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza w kanionach ulicznych, które umożliwi ocenę scenariuszy działań w celu ograniczenia emisji pochodzących z transportu. Natomiast we współpracy z partnerami z Czeskiego i Słowackiego Instytutu Hydrometeorologicznego przygotowana zostanie ujednolicona baza emisji zanieczyszczeń dla regionów i przeprowadzone modelowanie stanu jakości powietrza na obszarze Małopolski, Czech i Słowacji.

W grudniu 2014 r. Komisja Europejska pozytywnie oceniła koncepcję projektu przygotowanego przez Województwo Małopolskie i zaprosiła do złożenia pełnej aplikacji. Od 1 stycznia 2015 r. Województwo Małopolskie koordynuje realizację projektu pomocy technicznej LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze – Pomoc techniczna”, w ramach którego przygotowywana jest pełna aplikacja do Komisji Europejskiej na realizację projektu zintegrowanego.

Koncepcja projektu zintegrowanego LIFE dla Małopolski