Konsultacje społeczne projektu „uchwały antysmogowej” dla Krakowa

Biuletyn informacji publicznej konsultacje społeczne

Do 8 grudnia 2015 r. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Dokument dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pod adresem malopolska.pl/antysmogowa. Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56.

Ponadto w dniu 27 listopada 2015 r. o godzinie 16:00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego, Aleja 29 Listopada 46 w Krakowie odbędzie się publiczne wysłuchanie dotyczące projektu przedmiotowej uchwały.

Projekt nowej uchwały został przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego 12 listopada 2015 r., a więc jednocześnie z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, która rozszerzyła zakres podstawy prawnej dla przyjęcia tej uchwały. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 96 ustawy sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Skierowany do oficjalnych konsultacji projekt uchwały uwzględnia uwagi większości mieszkańców biorących udział we wstępnych konsultacjach założeń uchwały. Zdecydowana większość osób wypowiedziała się za wprowadzeniem w Krakowie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania indywidualnych budynków.