Kotły na węgiel klasy 5 już dostępne!

W ciągu ostatnich kilku lat polscy producenci kotłów na paliwa stałe poczynili znaczny postęp w zakresie parametrów emisyjnych tych urządzeń, zwłaszcza w przypadku kotłów na węgiel kamienny. Niedawno rzadkością były kotły spełniające wymagania klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012. W tym roku pojawiły się już pierwsze kotły posiadające certyfikat akredytowanego laboratorium spełnienia wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

Lista kotłów na węgiel spełniających wymagania klasy 5

Klasa 5 kotła oznacza, że spełnia on następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności:

  • emisja pyłu: do 40 mg/m³,
  • emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³,
  • emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³,
  • sprawność cieplna: od 87%,

Od kilku lat dostępne są również kotły na pelet różnych producentów, które posiadają certyfikat klasy 5.

Sprawdź również: