Nowa strona z prognozami jakości powietrza w Małopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uruchomił nową stronę internetową prezentującą informacje dotyczące prognozy jakości powietrza w województwie małopolskim. Zastąpi ona dotychczas funkcjonującą stronę na Wrotach Małopolski.

Serwis cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców regionu, gdyż dzięki publikacji prognoz osoby szczególnie wrażliwe np. dzieci, osoby starsze, z chorobami dróg oddechowych mogą uniknąć nadmiernego narażenia na negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń. W ciągu 5 lat funkcjonowania, serwis odwiedziło ok. 30 tys. użytkowników i zanotowano ok. 240 tys. odsłon. W tym czasie do otrzymywania newslettera z ostrzeżeniami o złej jakości powietrza zapisało się łącznie ponad 7 tys. adresów e-mail.

Nowa wersja strony zyskała nową szatę graficzną oraz funkcjonalność. Każdy zainteresowany może zapoznać się z aktualnym stanem zanieczyszczenia powietrza oraz 3 dniową prognozą w całym regionie lub części Małopolski. Na stronie publikowane są również informację o wprowadzonym stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (powietrze.malopolska.pl/komunikaty).

W ramach serwisu istnieje możliwość otrzymywania na e-maila newslettera z informacją o mierzonym i prognozowanym poziomie zanieczyszczenia powietrza w trzech opcjach: codziennego, ostrzegawczego i alarmowego oraz wyborem obszaru województwa, którego mają dotyczyć informacje.

Serwis prognoz jakości powietrza w Małopolsce działa od 1 listopada 2010 r. Modelowanie jakości powietrza prowadzone jest przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Nowa strona dostępna jest pod adresem: powietrze.malopolska.pl/prognozy.

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.