Projekt LIFE IP MAŁOPOLSKA zwiększa zasięg

Aż 59 gmin z Małopolski oraz jeden związek gmin zadeklarowały udział w roli partnerów projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Ze względu na wycofanie się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dotowania realizacji projektu LIFE w Małopolsce, partnerzy stanęli przed koniecznością zwiększenia własnego udziału finansowego w budżecie projektu. W tej sytuacji 10 gmin i Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. z Krakowa zmuszone były zrezygnować z udziału w jego realizacji.

Jednocześnie jednak aż 31 nowych gmin zadeklarowało chęć dołączenia do projektu i udziału w głównych działaniach mających na celu poprawę jakości powietrza w Małopolsce.

Realizacja projektu zintegrowanego LIFE będzie uzależniona od wyniku negocjacji z Komisją Europejską, która musi wyrazić zgodę na zmianę partnerów projektu.

Partnerzy projektu LIFE IP MAŁOPOLSKA:

1. Województwo Małopolskie
2. Kraków
3. Andrychów
4. Bochnia (miejska)
5. Bolesław (pow. dąbrowski)
6. Bolesław (pow. olkuski)
7. Bukowina Tatrzańska
8. Bystra Sidzina
9. Chełmiec
10. Ciężkowice
11. Czernichów
12. Dąbrowa Tarnowska
13. Dobczyce
14. Gdów
15. Gołcza
16. Gorlice (miejska)
17. Jordanów (miejska)
18. Kalwaria Zebrzydowska
19. Kamionka Wielka
20. Kłaj
21. Kocmyrzów-Luborzyca
22. Koniusza
23. Limanowa (miejska)
24. Liszki
25. Łapsze Niżne
26. Łącko
27. Mędrzechów
28. Miechów
29. Mszana Dolna (wiejska)
30. Mucharz
31. Nawojowa
32. Nowy Targ (wiejska)
33. Nowy Targ (miejska)
34. Oświęcim (wiejska)
35. Pałecznica
36. Piwniczna Zdrój
37. Podegrodzie
38. Poronin
39. Raciechowice
40. Radziemice
41. Ryglice
42. Rzepiennik Strzyżewski
43. Skawina
44. Słomniki
45. Spytkowice (pow. nowotarski)
46. Stary Sącz
47. Sucha Beskidzka
48. Szczucin
49. Szczurowa
50. Świątniki Górne
51. Tarnów
52. Tomice
53. Tuchów
54. Wadowice
55. Wieliczka
56. Wieprz
57. Wierzchosławice
58. Wolbrom
59. Zakliczyn
60. Zakopane
61. Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby
62. Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy
63. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
64. Instytut VITO z Belgii
65. Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny
66. Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).