Szkolenia dla gmin w zakresie Programu ochrony powietrza

Z inicjatywy Województwa Małopolskiego przeprowadzona została seria szkoleń dla pracowników gmin w zakresie realizacji zadań naprawczych wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Szkolenia zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Harmonogram szkoleń:

Kraków, 25-26 listopada 2014 r., Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, ul. Westerplatte 11

Chrzanów, 27-28 listopada 2014 r., Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. F. Focha 3

Nowy Sącz, 27-28 listopada 2014 r., Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, ul. Zielona 27

Program szkolenia:

Część 1.
  1. Opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony powietrza ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW.
  2. Zasady ogólne i możliwości finansowania działań naprawczych ograniczających emisję ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
Część 2.
  1. Wskazówki dotyczące przygotowania inwentaryzacji źródeł ogrzewania w gminie.
  2. Opracowanie dokumentacji w zakresie regulaminu oraz umowy udzielenia dofinansowania dla mieszańców na wymianę źródeł ciepła.
  3. Określenie obowiązków dotyczących przygotowania planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN).
  4. Przygotowanie sprawozdań w zakresie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.