Trwają konsultacje projektu programu RYŚ dofinansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje projektu programu „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wzrost efektywności wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych, promowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców.

W ramach programu dofinansowywane będą zarówno prace ociepleniowe budynków, jak i modernizowane instalacje wewnętrzne czy źródła ciepła. Beneficjent będzie miał możliwość podejmowania indywidualnych decyzji w zakresie wykonywanych prac modernizacyjnych, przy zachowaniu właściwej kolejności prac.

Zaproponowany przez NFOŚiGW budżet programu na lata 2015-2023 wynosi 300 mln zł.

Konsultacje trwają do dnia 28 sierpnia 2015 r. Zachęcamy do składania uwag i opinii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.