Dofinansowanie działalności straży gminnych

Województwo Małopolskie przystępuje do opracowania dokumentacji na nabór w ramach działania 2.5 Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM), dotyczącego wsparcia finansowego funkcjonowania straży gminnych/miejskich.

W ramach działania związanego z Wdrażaniem Programu Ochrony Powietrza realizowany będzie projekt pn. „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska”.

Przewiduje się, iż dofinansowanie obejmie:

 • doposażenie straży gminnych/międzygminnych w niezbędny sprzęt do prowadzenia kontroli, w tym zakup:
  • sprzętu do poboru i zabezpieczenia próbek popiołu lub paliwa,
  • czujników czadu,
  • zakup/wynajem dronów do wstępnej weryfikacji i typowania budynków do kontroli,
  • wilgotnościomierzy do drewna,
  • sprzętu mobilnego do sporządzania protokołu kontroli – laptop, tablet, drukarka mobilna, terminal elektroniczny z drukiem,
  • pojazdu zeroemisyjnego na potrzeby prowadzenia kontroli
 • koszty biegłych, ekspertów i opracowań eksperckich do prowadzonych kontroli i postępowań
 • wydruk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury) o wymaganiach przepisów i dostępnych dofinansowaniach,
 • udział w szkoleniach/kursach dotyczących procedury poboru próbek, prawidłowego prowadzenia kontroli i postępowania w razie wykrycia naruszeń.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa zapytaniem czy Państwa jednostka będzie WSTĘPNIE zainteresowana wnioskowaniem o uzyskanie ww. dofinansowania. Jednocześnie, jeśli dostrzegają Państwo konieczność dofinansowania innych działań, dzięki którym możliwa będzie poprawa jakości powietrza, uprzejmie prosimy o ich wskazanie.

Prosimy o wypełnienie formularza do 31 sierpnia br. (tj. czwartek). do godziny 12:00