Jakość powietrza

[smog-alert show=front]

[air-quality]

Sprawdź też:

Ostrzeżenia

Komunikaty o zagrożeniu zanieczyszczeniem powietrza

Aplikacje

Aplikacje mobilne do monitorowania jakości powietrza

Widżety

Wstaw nasz widżet na swoją stronę internetową

Chcesz otrzymywać informacje o jakości powietrza w Małopolsce?

Zapisz się do newslettera

Wybierz rodzaje wiadomości, które chcesz otrzymywać:
Zapoznałem/-am, się z informacją że:
Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Małopolskie. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl.
Administrator będzie przetwarzać moje dane wyłącznie w celu przesyłania Newslettera z „Prognozą jakości powietrza, zwanego dalej Newsletterem. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do subskrypcji Newslettera. Niepodanie danych osobowych będzie powodowało brak możliwości otrzymywania Newslettera.
Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu aż nie zrezygnuję z subskrypcji Newslettera. W każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego Newslettera, którego będę otrzymywać. Posiadam prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO.
Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych w tym np. dostawcom usług IT. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.