Konsultacje projektów lokalnych uchwał antysmogowych

Treść projektów uchwał antysmogowych

Z treścią projektów lokalnych uchwał antysmogowych można zapoznać się poniżej. Projekty są również wyłożone do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21.

Przeczytaj podsumowanie najważniejszych założeń lokalnych uchwał antysmogowych.

Termin konsultacji

Konsultacje prowadzone są do 13 sierpnia 2021 roku.

Formularz składania uwag i opinii

Uwagi i opinie prosimy przesyłać poprzez poniższy formularz internetowy.

Istnieje również możliwość składania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem “Konsultacje lokalnych uchwał antysmogowych” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Koniecznie podaj prawidłowy adres e-mail! Po zatwierdzeniu formularza na podany adres e-mail zostanie wysłany indywidualny link do potwierdzenia adresu i zgłoszonych uwag. Brak weryfikacji adresu e-mail w ciągu 48 godzin, spowoduje automatyczne usunięcie wpisu.

Konsultacje zostały zakończone.

Aktualizacja: 2021-07-15