Konsultacje Programu ochrony powietrza

Weź udział w konsultacjach projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Zapoznaj się z treścią dokumentu i wyślij swoją opinię lub uwagi.

Treść Programu

Z treścią projektu Programu można zapoznać się poniżej. Program jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, pok. 253.

Przeczytaj podsumowanie najważniejszych postanowień nowego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Termin konsultacji

Opinię i uwagi możesz wysyłać do 10 kwietnia 2020 roku do końca dnia.

Formularz składania uwag i opinii

Uwagi i opinie prosimy przesyłać poprzez poniższy formularz internetowy.

Istnieje również możliwość składania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem “Konsultacje Programu ochrony powietrza” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Koniecznie podaj prawidłowy adres e-mail! Po zatwierdzeniu formularza na podany adres e-mail zostanie wysłany indywidualny link do potwierdzenia adresu i zgłoszonych uwag. Tylko uwagi i wnioski z potwierdzonych adresów e-mail będą brane pod uwagę.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
Aktualizacja: 2020-04-26