Konsultacje Programu ochrony powietrza

Konsultacje społeczne Projektu Programu ochrony powietrza zakończyły się 27 lipca 2020 roku. Formularz składania uwag i opinii pozostaje aktywny jedynie dla samorządów gminnych i powiatowych.

Treść Programu

Z treścią projektu Programu można zapoznać się poniżej. Program jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, pok. 253.

Przeczytaj podsumowanie najważniejszych postanowień nowego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Termin konsultacji

Konsultacje Projektu Programu ochrony powietrza zakończyły się 27 lipca 2020 roku.

Formularz składania uwag i opinii pozostaje aktywny jedynie dla samorządów gminnych i powiatowych.

Formularz składania uwag i opinii

Uwagi i opinie prosimy przesyłać poprzez poniższy formularz internetowy.

Istnieje również możliwość składania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem “Konsultacje Programu ochrony powietrza” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Koniecznie podaj prawidłowy adres e-mail! Po zatwierdzeniu formularza na podany adres e-mail zostanie wysłany indywidualny link do potwierdzenia adresu i zgłoszonych uwag. Tylko uwagi i wnioski z potwierdzonych adresów e-mail będą brane pod uwagę.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
Aktualizacja: 2020-07-30