Konsultacje projektu zmiany małopolskiej uchwały antysmogowej!

Treść projektu zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski

Z treścią projektu zmienionej uchwały antysmogowej można zapoznać się poniżej. Projekt jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21.

Proponowane do wprowadzenia zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski!

Wszystkie stare kotły powinny zostać wymienione do końca 2023 r.

  • Od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
  • Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Konsultacje społeczne

Termin konsultacji

Konsultacje prowadzone są do 24 sierpnia 2022 roku.

Konsultacje społeczne zostały zakończone.

Załączniki