Słomniki mówią „Stop smog!”

Projekt bez tytułu (5)

Gmina Słomniki podczas II fazy Projektu LIFE prowadziła szereg ciekawych działań, których celem było pogłębienie świadomości mieszkańców na temat problemu niskiej emisji. Najciekawszymi działaniami, które wzbudziły największe zainteresowanie mieszkańców gminy była 4. edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji oraz European Mobility Week.

Dzień energii „Stop smog!”

14 czerwca 2019 r. odbyła się 4. edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji pod hasłem Dzień energii „Stop smog!” . Podczas tego dnia mieszkańcy gminy Słomniki mogli zobaczyć i usłyszeć o najnowszych technologiach grzewczych zaprezentowanych przez wystawców z całej Polski, którymi byli producenci kotłów, instalacji OZE oraz pojazdów elektrycznych.

Wydarzenie składało się z kilku paneli:

  • prezentacje najnowszych technologii grzewczych wraz z doradztwem technicznym firm z całej Polski,
  • konsultacje z ekspertami w sprawie programów dofinansowujących termomodernizację i wymianę źródeł ogrzewania, prezentacje pojazdów elektrycznych – samochodów i skuterów,
  • warsztaty jazdy na rowerach, hulajnogach i deskorolkach, akcja wymień drzewko za odpady.

Mobilne centrum informacyjno-edukacyjne

Dzieci i młodzież wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w mobilnym centrum informacyjno-edukacyjnym tzw. autobusie energetycznym Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Mogły się tam dowiedzieć m.in. jak działa bateria słoneczna, co to jest kolektor, dlaczego warto sięgnąć po oświetlenie LED oraz jakie są plusy i minusy nowych technologii i jak w prosty sposób oszczędzać energię.

Akademia sportów Miejskich z Krakowa poprowadziła cieszące się ogromną popularnością warsztaty, pokazy jazdy przez przeszkody na rowerach bmx, deskorolkach, hulajnogach. Sklep Decathlon prezentował sprzęt sportowy. Osoby zainteresowane mogły wziąć udział w jazdach testowych samochodów elektrycznych Tesla i Nissan oraz skuterów.

Odbyła się także akcja wymień odpady na zieleń – skrzydłokwiaty, które rozdawaliśmy są bardzo dekoracyjne i posiadają wiele dodatkowych zalet, z których zapewne największą jest możliwość oczyszczania powietrza w naszych domach ze szkodliwych substancji. Dlatego też Słomniki mówią „Stop smog” – w zamian za butelki plastikowe, ponieważ naszym obowiązkiem jest myśleć o przyszłych pokoleniach. W ramach promocji ekologicznych postaw, dzieci ze szkół w Słomnikach i Kacicach przygotowały prace plastyczne, które stanowiły piękne uzupełnienie przesłania naszego Festiwalu.

Partnerami tego wydarzenia byli:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.,
  • Akademia Sportów Miejskich; 
  • Fundacja Czyste Powietrze.

    Głównym koordynatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, natomiast organizatorem Małopolskiego Festiwalu Innowacji w Słomnikach jest Urząd Miejski w Słomnikach.

Małopolski Festiwal Innowacji organizowany w Gminie Słomniki

„Buduję, mieszkam i podróżuję EKO to kluczowe słowa 4. edycji Małopolskiego Festiwalu Innowacji organizowanego w Gminie Słomniki. Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Słomnikach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz Partnerom, m.in.: WFOŚiGW w Krakowie, KAPE S.A., Akademii Sportów Miejskich oraz Fundacji Czyste Powietrze.”

– mówi Magdalena Gzyl, ekodoradca

Europejski Tydzień Mobilności

Kolejną ciekawą akcją przeprowadzoną z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności była akcja przesiadania się na rowery. Mieszkańcy, którzy przyjeżdżali na rowerach pod Urząd Miejski w Słomnikach otrzymywali sadzonkę drzewa liściastego lub żarówkę energooszczędną. Działania trwały w dniach 16-22 września 2019 r. i zyskała ogromne zainteresowanie mieszkańców z terenu naszej Gminy! Akcja ta pozwoliła zachęcić mieszkańców do przesiadania się z samochodu na rower.

70650538 111719953556304 2141529225599909888 n
Akcja rowerowa

Wspólnie działamy – Transport bez emisji kluczem do Czystego powietrza czyli Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Gminie Słomniki” – Magdalena Gzyl, ekodoradca

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Słomniki:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).