Wieprz

Wieprz

W gminie Wieprz oddycha się lepiej!

Podczas realizacji II fazy projektu „LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze” w Gminie Wieprz prowadzono działania mające na celu poprawienie świadomości mieszkańców w temacie zagrożeń, jakie niesie zanieczyszczone powietrze. Organizowano spotkania z mieszkańcami, w czasie…

Czytaj dalej >>