Opis działań oraz wyzwań jakie stoją przed Gminą w zakresie ochrony powietrza