Platforma dla Ekodordadców

Przygotowaliśmy 2 wersje platformy. Prosimy o opinię, która wersja jest bardziej przystępna i łatwiejsza w odbiorze.

1 wersja platformy w postaci pdf

Ochrona cieplna budynków – Małopolska w zdrowej atmosferze (powietrze.malopolska.pl)

2 wersja platformy w postaci prezentacji

Ochrona cieplna budynków – Małopolska w zdrowej atmosferze (powietrze.malopolska.pl)

Poniżej ankieta, która wersja jest lepsza