Wykaz realizowanych programów i instrumentów finansowych dot. przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego (realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.)