Andrychów w drodze do czystego powietrza

Anryvhów ramka

Podczas realizacji II fazy projektu LIFEMałopolska w zdrowej atmosferze, w Gminie Andrychów zorganizowano szereg akcji edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat dbałości o powietrze. Ekodoradca starał się dotrzeć do mieszkańców w różnym przedziale wiekowym, począwszy od najmłodszych mieszkańców Gminy, a skończywszy na seniorach.

Debata oksfordzka

W maju 2018 roku z okazji Green Week zorganizowano Debatę Oksfordzką. W debacie uczestniczyli uczniowie II i III klasy Gimnazjum. Reprezentowali oni 6 grup opiniotwórczych: rodziców małych dzieci (w tym z astmą i alergią), przedstawicieli gazowni, sportowców, osoby starsze, górników i producentów kotłów na paliwo stałe, a także widownię. Na początku Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak wygłosił tezę:

Wprowadzam prawo lokalne, które mówi, że od 1 czerwca 2018 r., każdy mieszkaniec, który, który będzie chciał wymienić stary nieekologiczny kocioł węglowy na nowe urządzenie grzewcze, będzie musiał zainstalować kocioł gazowy. W ten sposób kotły węglowe, będą sukcesywnie likwidowane z terenu Gminy Andrychów”.

Po jej wygłoszeniu, widownia w formie głosowania opowiedziała się „za” lub „przeciw” założeniom tezy . Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której wzięły udział wszystkie grupy, prezentując swoje stanowiska. Po zakończeniu dyskusji ponowiono głosowanie, którego wynik różnił się od pierwszego. Debata stanowiła doskonałą formę edukacji na podstawie faktycznych przykładów z życia, z jakimi borykają się różne grupy społeczne i zawodowe. Poza Panem Burmistrzem debacie przysłuchiwali się: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – Ewa Rohde-Trojan oraz dyrektor ZSS w Inwałdzie – Michał Kołodziejczyk. Wszystkich uczestników dyskusji nagrodzono upominkami.

Stoisko edukacyjne podczas imprezy charytatywnej „Bieg po serce Zbója spod Złotej Górki”

16 września 2018 r. Urząd Miejski w Andrychowie zorganizował imprezę charytatywną „Bieg po serce Zbója spod Złotej Górki”. Podczas wydarzenia przygotowano stoisko edukacyjne z konkursami, rebusami, krzyżówkami i zadaniami plastycznymi dla dzieci i młodzieży. Wśród uczestników rozdysponowane zostały nagrody zakupione w ramach projektu LIFE. Dodatkowo na stoisku rozdawano broszury oraz ulotki o tematyce związanej z ochroną powietrza.

Stoisko edukacyjne podczas „Dnia Aktywnego Seniora

W październiku 2018 r. odbyła się II edycja Andrychowskich Targów Seniora, na których przygotowaliśmy stoisko edukacyjne. Ekodoradca wśród Seniorów rozdysponował skrzydłokwiaty, książki i ulotki na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza na życie i zdrowie człowieka.

„Wszyscy Seniorzy, a było ich około 150, dowiedzieli się jakie działania należy podejmować, żeby chronić swoje zdrowie podczas dni z przekroczeniami stężeń pyłów w powietrzu.”

Ekodoradczyni – Agnieszka Walczak

XXV Gminny Konkurs Ekologiczny pn.: „Dbaj o powietrze – nie pal śmieci

W listopadzie 2018 r. rozstrzygnięto Konkurs Ekologiczny pn.: „Dbaj o powietrze – nie pal śmieci”. Konkurs dedykowany był do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne, rozprawki, filmiki oraz rozwiązywali test wiedzy. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. W konkursie wzięło odział 159 uczniów. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego warto dbać o czyste powietrze i jak ono wpływa na nasze zdrowie. Dodatkowo ekodortadca poinformował uczestników, gdzie można znaleźć informacje na temat zanieczyszczenia powietrza w naszej Gminie.

Stoisko edukacyjne podczas BAJKOLANDII

2 czerwca 2019 r. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zorganizowało BAJKOLANDIĘ – imprezę dedykowaną dla dzieci z okazji ich święta. Ekodoradca oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie przygotowali szereg quizów, rebusów, kolorowanek i puzzli o tematyce ekologicznej związanej z czystym powietrzem. Za prawidłowo wykonane zadania dzieci otrzymywały drobne upominki, a rodzice ulotki dotyczące prawidłowej segregacji odpadów oraz na temat zanieczyszczeniu powietrza.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE

Projekt bez tytułu (9)