Biegiem po czyste powietrze w Dobczycach!

Biegiem po czyste powietrze w Dobczycach! 

Tak właśnie nazywało się wydarzenie, którego byliśmy Współorganizatorem w niedzielę 8 lipca w Dobczycach. Organizowane w jego ramach biegi cieszyły się tak wielkim zainteresowaniem, że limit uczestników został wyczerpany przed biegiem już po dwóch dniach elektronicznych zapisów.

Biegi czystego powietrza  

Z myślą o dzieciach w każdym wieku zorganizowano trasy biegowe o różnym poziomie trudności – 100m, 200m, 300m, 400m i 600m. Pomimo upalnej pogody z biegiem dzielnie poradziło sobie blisko 170 dzieci. Dla wszystkich uczestników czekały profesjonalne numery startowe, niebieskie biegowe koszulki oraz na upragnionej mecie – piękne odlewane medale. Ponadto na zakończenie z rąk Grzegorza Lipca – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, wspaniałe nagrody otrzymało 31 najszybszych uczestników. Naszym najmłodszym uczestniczkom i uczestnikom wręczono użyteczny podczas wakacji sprzęt sportowy – deski do pływania, kosze czy zestawy do badmintona. Wyniki biegów są dostępne tutaj

Małopolska na rowery

To jednak nie wszystko. Na terenie Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach w tym dniu przygotowano o wiele więcej atrakcji. Jedną z nich były organizowane przez Województwo Małopolskie Rodzinne Rajdy Rowerowe, które przyciągnęły rzesze fanów dwóch kółek. Dla wszystkich rowerzystów przygotowano trasy o różnym poziomie trudności – MINI, MIDI i MAXI. Na zakończenie wśród wszystkich rozlosowano nagrodę główną, którą był rower.

Inne atrakcje

Do innych organizowanych w tym dniu wydarzeń należało Święto Flotylli Pińskiej. Towarzyszyła mu Regionalna Giełda Kolekcjonerów, wystawy i prezentacje kolekcji, wymiana, sprzedaż oraz pokaz grup rekonstrukcyjnych czy prezentacja sprzętu wojskowego.

Dziękujemy

Dziękujemy za współpracę, świetną organizację wydarzenia „Biegiem po czyste powietrze” i ogromną pracę włożoną w tę inicjatywę przez jej Organizatorów tj. Stowarzyszeniu KAT Dobczyce i Stowarzyszeniu Rozbiegane Dobczyce. Dziękujemy również za gościnę Małopolskiemu Związkowi Kolarskiemu, będącemu organizatorem Rodzinnych Rajdów Rowerowych. Pełna fotorelacja z wydarzenia jest dostępna tutaj 

Wracamy już wkrótce

Z biegami czystego powietrza wracamy po wakacjach. Natomiast ostatnim biegowym przystankiem, już  6 października, będzie Kraków.

fot. Biuro Prasowe UMWM, Paweł Stożek KAT Dobczyce

[easy_image_gallery gallery=”582″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).