Kolejny nabór do programu „Mój Prąd”

1

„Mój Prąd” to program finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest zawarcie umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji.

Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni – to efekty kończącego się naboru w programie „Mój Prąd”.

W odpowiedzi na lawinowo rosnące zapotrzebowanie na przydomową fotowoltaikę, 13 stycznia 2020 r. rozpocznie się drugi nabór, w którym podtrzymane zostanie dofinansowanie instalacji PV do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Pierwszy nabór zakończy się 20 grudnia br.

Budżet „Mojego Prądu” wynosi aż miliard złotych, które NFOŚiGW planuje zainwestować w rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej. Te pieniądze pozwolą na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą wygenerować ok. 1 TWh zielonej energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi obsługę programu i nabór wniosków w formie tradycyjnej. Ponadto wnioski można składać także online.

Szczegóły programu dostępne są na stronie http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/. Informacji o nim udzielają też doradcy energetyczni NFOŚiGW, do których kontakty można znaleźć na stronie https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/. Uruchomiona została także infolinia (tel. 22 45 95 990), gdzie można sprawdzić m.in. status swojego wniosku. Dodatkowo poradę można otrzymać kierując zapytania na adres: mojprad@nfosigw.gov.pl i wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl.